Veelgestelde vragen
en bijkomende inlichtingen

Wanneer we geconfronteerd worden met het overlijden van een dierbare, is het normaal dat we veel vragen hebben waarop we graag duidelijke en precieze antwoorden zouden willen hebben. Onze onderneming biedt u een VGV met de meest voorkomende vragen van onze klanten. Hebt u andere vragen? Neem contact met ons op per telefoon of via het contactformulier.

Wat zijn de termijnen voor de voorbereiding van een uitvaart?

Over het algemeen beschikt u over een termijn van 1 tot 6 dagen na de vaststelling van het overlijden om de uitvaart te regelen. Het is echter raadzaam om de reglementering na te gaan bij uw gemeente. Binnen deze tijd kunt u het  overlijdensattest verkrijgen dat door de huisarts of arts van wacht wordt afgeleverd. Dit document moet vervolgens worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten om toestemming te krijgen voor de begrafenis of crematie.

In België is het toegestaan om de doodskist thuis te laten vóór de uitvaartplechtigheid. De kist moet echter in een kamer staan die niet verwarmd en niet geventileerd wordt.

De aflegging bestaat uit het wassen van het lichaam van de overledene, het aankleden in de kleren die de familie heeft gekozen, het gesloten houden van de ogen en mond en, indien nodig, het aanbrengen van een beetje make-up om het er natuurlijk uit te laten zien. Uitvaartverzorging Hernalsteen kan bewaringsbehandelingen uitvoeren.

Wat moet ik doen bij een overlijden thuis?

De eerste stap bestaat uit het bellen van uw huisarts of een arts van wacht. Deze laatste komt het overlijden vaststellen en geeft u een officieel document. Zodra de autoriteiten verwittigd zijn, moet u een contract afsluiten met een uitvaartonderneming om de uitvaart te organiseren.

Bij een overlijden door een ongeval of een zelfmoord is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie. Deze laatste zal ter plaatse gaan, een proces-verbaal opmaken en de huisarts of een lijkschouwer inschakelen. De overledene wordt vervolgens naar huis overgebracht of naar het uitvaartcentrum van uw keuze.

Bij het overlijden van een naaste in het buitenland zijn de lokale autoriteiten verantwoordelijk voor het vaststellen van de doodsoorzaak. De FOD Buitenlandse Zaken of de Belgische ambassade kunnen u helpen met de repatriëring en de administratieve formaliteiten. Uiteraard zijn wij ook gekwalificeerd om al deze stappen te ondernemen.

Is een doodskist verplicht?

In België bepaalt de wetgeving met betrekking tot uitvaarten dat het verplicht is om een doodskist te gebruiken voor begrafenissen en crematies. Er bestaan echter uitzonderingen voor bepaalde verzoeken, met name van religieuze of culturele aard. U moet contact opnemen met uw gemeente om toestemming te krijgen daarvoor.

Kisten is een wettelijke verplichting. Het bestaat uit het plaatsen van het lichaam van de overledene in een waterdichte hoes voordat het in een doodskist wordt gelegd. Dit gebeurt kort voor de crematie of begrafenis van de overledene.

Het voorcontract, ook wel voorafregeling, genoemd, biedt de mogelijkheid om uw uitvaart vooraf voor te bereiden zodat u  de plechtigheid kunt aanpassen aan uw wensen. Het doel hiervan is om de emotionele en financiële last voor uw nabestaanden te verlichten. De betalingen worden periodiek verricht, over een gekozen looptijd. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Wie moet op de hoogte worden gebracht van het overlijden?

Bij het overlijden van een naaste is het belangrijk om een aantal instanties zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, zoals de werkgever, het ziekenfonds, de bank, de pensioendienst (als de overledene gepensioneerd was), de eventuele eigenaar van de woning, alle verzekeringsmaatschappijen (leven, overlijden, woning, groep, hospitalisatie enz.), de vakbond (als de overledene lid was) en de D.I.V. (als de overledene een voertuig had).

Zodra de bank op de hoogte is gebracht, zal deze de bankrekeningen van de overledene blokkeren. U moet dan contact opnemen met een notaris of het Kantoor Rechtszekerheid om ze te deblokkeren. Weet ook dat u als wettelijke echtgeno(o)t(e) het recht hebt om een voorschot van maximaal € 5000 te vragen om onvoorziene kosten te dekken.

Het is niet verplicht om contact op te nemen met een notaris. Deze laatste kan echter wel nagaan of de overledene een testament heeft opgemaakt en zal dan instaan voor de volgorde van de nalatenschap. Hij kan u ook helpen om de bankrekeningen te deblokkeren, de bezittingen van de overledene te beheren en onder de erfgenamen te verdelen. Als de overledene eigenaar was van een of meerdere onroerende goederen, is het noodzakelijk contact op te nemen met een notaris.

Heb ik recht op omstandigheidsverlof bij een overlijden?

In België hangt de duur van omstandigheidsverlof bij overlijden van een naaste af van de verwantschap.

  • Overlijden van de samenwonende echtgeno(o)t(e),  het kind van uw echtgeno(o)t(e) of uw kind (geadopteerd of niet): 10 werkdagen waarvan er 3 moeten worden opgenomen vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis. De overige 7 werkdagen kunnen verspreid over het jaar worden gekozen.
  • Overlijden van een van uw ouders, uw pleegvader of -moeder, uw schoonmoeder of schoonvader, een van de ouders van uw echtgeno(o)t(e), uw schoondochter of uw schoonzoon: 4 werkdagen waarvan er 3 moeten worden opgenomen vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis. De overblijvende werkdag mag vrij in de loop van het jaar worden gekozen/
  • Overlijden van een bloed- of aanverwant (broers of zussen, stiefouders, stiefzoon of stiefdochter enz.) die onder hetzelfde dak woont:  2 werkdagen.
  • Overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad (grootouders, ooms of tantes enz.) of derde graad (overgrootouders, neven of nichten enz.) die niet onder hetzelfde dak woont: 1 werkdag.

Wij begeleiden u zo goed mogelijk

Uitvaartverzorging Hernalsteen helpt u door de moeilijkste momenten heen. Als u vragen hebt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via 02 / 668 46 42. U kunt ook ons contactformulier gebruiken om ons te schrijven. Wij antwoorden u dan zo snel mogelijk.

Contact NL